FREE EBOOK Ù EPUB Buhul Cinta ä´ ARMEN HALIM NARO

DOC Buhul Cinta

FREE EBOOK Ù EPUB Buhul Cinta ä ´ ARMEN HALIM NARO ½ ☆ [PDF / Epub] ★ Buhul Cinta By Armen Halim Naro ✩ – Johns-cycling-diary.co.uk Cinta adalah air kehidupan bahkan ia adalah rahasia kehidupanCinta adalah kelezatan ruh bahkan ia adalah ruh kehidupanDengan cinta menjadi terang semuaA menyambut kedatanganmusim semi? Itu semua atas nama cintaYa atas nama cintaSekiranya lautan mempunyai pantai dan sekiranya sungai mempunyai muaradan sekiranya jalan punya tapal batasnyaMaka lautancinta tidak berpantai dan sungai cinta tidak bermuaraserta jalan cinta tidak terbata

Armen Halim Naro Ü Buhul Cinta KINDLE

Na cinta semua kesalahan akan dimafaafkanKarena cinta semua kelalaian akan diampunkanKarena cinta akan dibesarkan arti kebaikanTidakkah anda melihat rusa betina mendekatkan diri kepada pejantannya?Tidakkah tanah yang tandus merindukan curahan hujan?Tidakkah anda melihat alam gembir

KINDLE ☆ Buhul Cinta Ü Armen Halim Naro

Buhul CintaCinta adalah air kehidupan bahkan ia adalah rahasia kehidupanCinta adalah kelezatan ruh bahkan ia adalah ruh kehidupanDengan cinta menjadi terang semua kegelapanDengan cinta akan cerah alam kemanusiaanDengan cinta akan bersemi perasaandan dengan cinta akan jernih segala pikiranKare