سقوط اصفهان، به روایت کروسینسکی characters ½ 100

Free read µ PDF, DOC, TXT or eBook · جواد طباطبایی

Free read µ PDF, DOC, TXT or eBook · جواد طباطبایی وایت Kindle #215 از گزارش کروسینسکی از سقوط صفویان و سلطه ی افغان ها بدست می ده. این کتاب، روایت تلخ یک شکست است؛ اما در عین حال جذابغم انگیز است؛ اما خواندنیکوتاه و مختصر است؛ اما دنیایی حرف داردسقوط اصفهان شامل گزارش های کروسینسکی،کشیش مسیحی در دربار آخرین حاکم صفوی شاه سلطان حسین است کروسینسکی از نزدیک شاهد اوضاع دربار و فساد و خودخواهی و توطئه چینی های درباریان علیه هم بوده و با گزارش آنها کمک بزرگی کرده است که عوامل درونی یک شکست خفت بار شناخته شود او چندین مورد را ذکر می کند که در آستانه پیروزی لشکر حکومت بر شورشیان افغان، درباریان حسود که از افزایش قدرت و محبوبیت سردار فاتح ان جنگ می ترسیدند، از داخل دربار زمینه های شکست او را فراهم می کردند و عاقبت همانی شد که نباید می شدگزارش اصلی را کروسینسکی، نوشته است اما کتاب حاضر، دقیقا متن این گزارش نیست سید جواد طباطبایی از کتاب دیگری استفاده کرده که یکی از منابع اصلی اش، گزارش کروسینسکی است طباطبایی با ترجمه قسمتهایی از گزارش کروسینسکی که در آن کتاب آمده و بر اساس آنها این متن کوتاه و خواندنی و تامل برانگیز را پدید آورده استنکته مهم و دردناک این کتاب این است که در طول این 300 سال که از آن واقعه گذشته، بارها شاهد تکرار همان اتفاقات بوده ایم سیاستمدارانی که منفعت شخصی شان بر منافع کشور و ملت شان ارجحیت دارد چه دربار فتحعلی شاه باشد که با بدگویی از عباس میرزای ولیعهدنزد شاه قاجار، مانع رسیدن کمک به جبهه های نبرد علیه روسیه شدند و آن شکست ها رخ داد و قراردادهای گلستان و ترکمنچای بر ملت تحمیل گردید چه زمان حاضر که زیرپای مقامات ارشد را در اوج مبارزات دیپلماتیک خالی می کنند غافل از آنکه محمود افغان پس از تسلط بر اصفهان، همه بزرگان کشور را از دم تیغ گذراند و آنها خیلی دیر فهمیدند که خودشان هم مسافر همان کشتی ای هستند که با جدیت سعی در سوراخ کردنش داشتند

Read & Download سقوط اصفهان، به روایت کروسینسکی

سقوط اصفهان، به روایت کروسینسکی characters ½ 100 ↠ ❮PDF / Epub❯ ☆ سقوط اصفهان، به روایت کروسینسکی ✪ Author جواد طباطبایی – Johns-cycling-diary.co.uk سال نشر 1382 چاپ اولسید جواد طباطب به روایت PDFEPUB #235 سال نشر چاپ اولسید جواد طباطبائی در این کتاب سقوط اصفهان?. اندر مزایا و کوبندگی این روایت در بقیه ی ریویوها به اندازه ی کافی مطلب آمده و الحق هم این جذابیت و کوبندگی شایسته ی این اثر است هم به دلیل خلاصه بودنش، هم به دلیل پرداختن به مقطعی مهم و هم به دلیل نوع روایت معقول و تبیین علت و معلولی رویدادها من هم به دلیل همین ویژگی ها چهار ستاره به آن داده ام منطق روایت و جزئیات آن را مدیون کروسینسکی و دو سرسو هستیم و تلخیصش را مدیون جواد طباطبائیاما سوای جنبه ی گزارشگری، این اثر ضعف جدی ای دارد این ضعف جدی نپرداختن به جوانب آن ادعایی است که در پس این اثر طباطبائی نهفته است اینکه کشیشی یسوعی، که کارش تبلیغ دین است، تحلیلی عقلانی و مبتنی بر فلسفه ی سیاسی جدید از انحطاط صفویان عرضه می کند تبیینی مبتنی بر منطق خاص قدرت که برآمده از میراث ماکیاولی است؛ اما اندیشمندان و مورخان ایرانی که چه بسا اهل شریعت هم نباشند به صرف تحلیل های اخلاقی و تقدیرگرایانه و می پردازند در واقع طباطبائی گرچه در این کتاب از انحطاط سخن می گوید اما در واقع مقصودش نشان دادن انحطاطی است که در تبیین و توضیح انحطاط رخداده است نوعی نگاه درجه ی دو اما کتاب علی رغم اشاره ی مکرر طباطبائی به این انحطاط ثانوی، فاقد تحلیل و حتی مقایسه است طباطبائی هیچ اشاره ای به روایت مورخان و اندیشمندان ایرانی از انحطاط صفویان نمی کند تنها در پایان نقل قولی از آذر بیگدلی، صاحب تذکره آتشکده، می آورد که تا آنجا که من می دانم صرفا تذکره نویس ادبی بود و نه مورخ بنابراین این ادعای طباطبائی در پایان مقدمه که این اثر صرف کتاب تاریخی نیست، بلکه در عین حال ، رساله ای در اندیشه ی سیاسی و سیر تاریخ نویسی نیز هست، پذیرفتنی نیست البته این کتاب منبعی است برای هر کسی که بخواهد دو نگاه غربی و ایرانی به انحطاط را مقایسه کندحاشیه به نظرم آکادمیک تر بود اگر روی جلد اسم دو سرسو هم می آمد چون اثر در واقع گزارش رساله ی دوسرسو است که مبتنی بر نوشته ی کروسینسکی و دیگر آثار تهیه شده است من خواننده نمی دانم روایت دو سرسو چقدر با روایت کروسینسکی شباهت یا عینیت دارد

جواد طباطبایی · 0 Read & Download

سقوط اصفهان، به روایت کروسینسکی? ePUB #9734 بر مبنای روایت دو سرسو از نوشته ی کروسینسکی، خلاصه ای اصفهان، به ر. احتمالاً شما هم در کتاب‌خانه‌تان کتاب‌های حجیمی دارید که به نظرتان هم خواندنی هستند ولی آن‌قدر حجم‌شان زیاد است که هر وقت می‌خواهید سراغشان بروید یا حوصله‌تان نمی‌کشد یا این‌که فکر می‌کنید به جای این کتاب می‌توانید ۴ تا کتاب دیگر بگذارید خیلی از کتاب‌های تاریخی خوب این‌طورند حالا اگر یک آدم کاربلد بیاید و از یک کتاب مثلا ۶۰۰ صفحه‌ای یک خلاصه ۱۰۰ صفحه‌ای بنویسد که لب کلام هم در آن آمده باشد و حتی بعضی جمله‌های مهم را هم عیناً آورده باشد، انصافاً لطف بزرگی به جماعت گشاد و سرشلوغ کردهسید جواد طباطبایی این کار را کرده طباطبایی یکی از مورخان معروف است و حتی اگر تزش را در مورد تاریخ ایران قبول نداشته باشی، نمی‌شود محقق خوب بودنش را زیر سؤال برد وقتی کتاب‌هایش را می‌خوانی می‌فهمی که کا تحقیق درست و حسابی کرده کاری که برای یک محقق کاری معمولی است، ما چون محقق زیاد نداریم عادت نداریمخلاصه طباطبایی وقتی می‌خواسته دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط در ایران را بنویسد، کتابی خوانده که چشمش را گرفته کتاب خاطرات یک روحانی مسیحی که در زمان حمله افغان‌ها به اصفهان و سقوط صفویه در آن شهر بوده این کتاب همان موقع در اروپا چاپ شده و ظاهراً خیلی هم از آن استقبال شده خلاصه به نوشته طباطبایی کتاب مهمی است که متأسفانه گویا هنوز به فاسی ترجمه نشده است و معلوم هم نیست که بشودطباطبایی هم دیده که کتاب، کتاب مهمی است و ترجمه‌اش کار او نیست کلی هم یادداشت از کتاب برداشته بوده که خیلی کمش در کتاب انحطاط استفاده شده برای همین تصمیم گرفته خلاصه‌ای حدوداً ۹۰ صفحه‌ای از این کتاب دو جلدی تهیه کندحاصل کار شده کتاب سقوط اصفهان؛ به روایت کروسینسکی که کتابی است خواندنی و البته گریه‌آور روایت قومی که آمده بودند برای یک راه‌زنی و گردن‌کلفتی و وقتی می‌بینند هیچ‌کس جلودارشان نیست و شاه مملکت حاضر است کلی رشوه بهشان بدهد که برگردند می‌فهمند که حریف چقدر ضعیف است و هی بیش‌تر می‌خواهند و تا جایی هم به دست می‌آورندشرح درنده‌خویی‌ها لطفاً واژه را دقیق بخوانید درنده‌خویی واقعاً وحشتناک است البته در این مورد دو طرف دعوا دست کمی از هم ندارند بخوانید و ببینید این شاه سلطان حسین که بی‌کفایتی‌اش ضرب‌المثل شده واقعاً در چه ابعادی بی‌کفایت بوده قصدم اصلاً ایجاد یا القای حس ضدافغان حتی ضد افغانی سیصد سال پیش نیست در این کتاب همان‌قدر که از مهاجمان افغان منزجر بودم از درباریان و سرداران ایرانی هم نفرت داشتمسقوط اصفهان؛ به روایت کروسینسکیبازنویسی سید جواد طباطبایینشر نگاه معاصرچاپ اول ۱