Neurologija za medicinare review Õ 104

Summary á PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Vesna Brinar

Sti Katedre za neurologiju te su većim dijelom u pisanju udžbenika korištena predavanja nastavnika Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ali i drugih neurologa KBC a Zagreb koji su istaknuti i priznati stručnjaci u određenim neurološkim područjima.

Read & Download Neurologija za medicinare

Neurologija za medicinareUdžbenik je namijenjen studentima medicine iako njegova opširnost u nekim poglavljima može biti korisna i specijalizantima iz područja neurologije i drugih srodnih specijalnosti posebice neurokirurgije interne medicine patologije i neuroradiologije Takva je koncepcija udžbenika t.

Vesna Brinar ☆ 4 Download

Neurologija za medicinare review Õ 104 Ø ➵ [Reading] ➷ Neurologija za medicinare By Vesna Brinar ➪ – Johns-cycling-diary.co.uk Udžbenik je namijenjen studentima medicine iako njegova opširnost u nekim poglavljima može biti korisna i specijalizantima iz područja neurologije i drugih srodnih specijalnosti posebiceEmeljena u namjeri da ne samo studentima nego i Neurologija za Kindle liječnicima obiteljske medicine i pojedinih srodnih specijalnosti budu pristupačni različiti neurološki entiteti i mogućnosti njihova liječenja Udžbenik je rezultat dosadašnje opsežne nastavničke aktivno.