FREE READ Í The Mating Season

FREE READ ´ JOHNS-CYCLING-DIARY.CO.UK î Kaoru Iwamoto

FREE READ ´ JOHNS-CYCLING-DIARY.CO.UK î Kaoru Iwamoto “ผมเบื่อฟังคำเทศนาของคุณแล้ว คุยด้วยร่างกายน่าจะรู้เรื่องเร็วกว่า” เรื่องราวของทาจิบานะ ครูสอนคณิตศาสตร์ผู้เคร่งเครียดจริงจัง กับจินงุจ?.

REVIEW The Mating Season

FREE READ Í The Mating Season ´ [PDF / Epub] ★ The Mating Season By Kaoru Iwamoto – Johns-cycling-diary.co.uk “ผมเบื่อฟังคำเทศนาของคุณแล้ว คุยด้วยร่างกายน่าจะรู้เรื่องเร็วกว่า” เ “ผมเบื่อฟ ?? สุดยอดอัจฉริยะของโรงเรียน แต่เป็นลูกชายยากูซ่า ทาจิบานะต้องไปตามจินงุจิซึ่งขาดเรียนต่อเนื่องถึงที่บ้าน แต่กลับถูกลูกศิษย์ตัวดีใช้กำลัง.

Kaoru Iwamoto î 1 FREE READ

The Mating Seasonข่มเหง ไล่ต้อนเขาเหมือนสัตว์ป่าหิวกระหาย นอกจากนั้น เด็กหนุ่มรูปงามผู้แสนป่าเถื่อนและไม่เคยเห็นหัวใครยังมีความลับสำคัญซุกซ่อนอยู่กับตัว.