Download Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy mobi È 390 pages ä Irvin D Yalom


doc Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

Download Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy mobi È 390 pages ä Irvin D. Yalom ☆ [PDF / Epub] ❤ Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy ✅ Irvin D. Yalom – Johns-cycling-diary.co.uk Δέκα αληθινές ιστορίες ψυχοθερα?ομ στρέφει εδώ τον προβολέα τόσο στους ασθενείς όσο και στον εαυτό του Περιγράφει και μελετά τη διαδικασία της εξερεύνησης τη διαδικασία της συμμετοχής μέσα στην ψυχοθεραπεία και για τα δύο μέρη Μοιράζεται μαζί μας τις χαρές και τις επιτυχίες του αλλά και ακόμα πιο συναρπαστικό τις αγωνίες του τους περιορισμούς και τις αποτυχίες του στην κοινή του πορεία προς την αναζήτηση της αλήθειας και της ίασης μ? A friend gave me this book a few days ago My friend is very well educated has lived all over the world and has experienced than most people When he gave me the book he said to me This book reflects my vision of the worldHow could I help but be intrigued?Opening the book he then read the following passage from the Preface Four givens are particularly relevant for psycho therapy the inevitability of death for each of us and for those we love; the freedom to make our lives as we will; our ultimate aloneness; and finally the absence of any obvious meaning or sense to lifeWhen I recently read the novel LIFE AND FATE which takes its characters through the massive Battle of Stalingrad and Stalin's Great Terror I couldn't help thinking how poor in material for great novels is the typical life of a prosperous well educated professional living today in the OECD Compared to the intensity of the experiences described in LIFE AND FATE even wonderful writers like Ian McEwan are boringBut as the Preface accurately foreshadows there is nothing boring about LOVE'S EXECUTIONER because my friend is right the four issues described in the Preface do indeed define the human conditionIn a sense LOVE'S EXECUTIONER offers in the broadest possible sense the ancient wisdom found in Psalms 90 Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom Dr Yalom is uite frank about what he considers the magical thinking and delusion involved in religious belief however Aside from his commitment to unflinchingly acknowledge the truths he describes in his Preface and therefore Teach us to number our days Dr Yalom's faith resides in the healing potential of the relationship between the therapist and the patient This could be generalised to incorporate the Second Commandment to Love thy neighbour as thyself with its emphasis on human relationships and mutual openness but one senses that Dr Yalom would acknowledge this point at best with a sardonic shrug Whatever gets you through the nightYalom is his own main character and LOVE'S EXECUTIONER is a dramatic account of how the character Dr Yalom undergoes dramatic encounters with deeply troubled characters not unlike the way the character Dante encounters vividly depicted souls in Hell Purgatory and ParadiseLike Dante's DIVINE COMEDY LOVE'S EXECUTIONER is episodic The ten tales all vary and will affect individual reader's differently For some reason I found the case of the morbidly obsese woman deeply moving while being most unsettled by the cases of the elderly neurobiologist and the elderly accountant perhaps because they were the patients most similar to me REVIEW CONT'D as COMMENT #1

Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy?ομ στρέφει εδώ τον προβολέα τόσο στους ασθενείς όσο και στον εαυτό του Περιγράφει και μελετά τη διαδικασία της εξερεύνησης τη διαδικασία της συμμετοχής μέσα στην ψυχοθεραπεία και για τα δύο μέρη Μοιράζεται μαζί μας τις χαρές και τις επιτυχίες του αλλά και ακόμα πιο συναρπαστικό τις αγωνίες του τους περιορισμούς και τις αποτυχίες του στην κοινή του πορεία προς την αναζήτηση της αλήθειας και της ίασης μ? A friend gave me this book a few days ago My friend is very well educated has lived all over the world and has experienced than most people When he gave me the book he said to me This book reflects my vision of the worldHow could I help but be intrigued?Opening the book he then read the following passage from the Preface Four givens are particularly relevant for psycho therapy the inevitability of death for each of us and for those we love; the freedom to make our lives as we will; our ultimate aloneness; and finally the absence of any obvious meaning or sense to lifeWhen I recently read the novel LIFE AND FATE which takes its characters through the massive Battle of Stalingrad and Stalin's Great Terror I couldn't help thinking how poor in material for great novels is the typical life of a prosperous well educated professional living today in the OECD Compared to the intensity of the experiences described in LIFE AND FATE even wonderful writers like Ian McEwan are boringBut as the Preface accurately foreshadows there is nothing boring about LOVE'S EXECUTIONER because my friend is right the four issues described in the Preface do indeed define the human conditionIn a sense LOVE'S EXECUTIONER offers in the broadest possible sense the ancient wisdom found in Psalms 90 Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom Dr Yalom is uite frank about what he considers the magical thinking and delusion involved in religious belief however Aside from his commitment to unflinchingly acknowledge the truths he describes in his Preface and therefore Teach us to number our days Dr Yalom's faith resides in the healing potential of the relationship between the therapist and the patient This could be generalised to incorporate the Second Commandment to Love thy neighbour as thyself with its emphasis on human relationships and mutual openness but one senses that Dr Yalom would acknowledge this point at best with a sardonic shrug Whatever gets you through the nightYalom is his own main character and LOVE'S EXECUTIONER is a dramatic account of how the character Dr Yalom undergoes dramatic encounters with deeply troubled characters not unlike the way the character Dante encounters vividly depicted souls in Hell Purgatory and ParadiseLike Dante's DIVINE COMEDY LOVE'S EXECUTIONER is episodic The ten tales all vary and will affect individual reader's differently For some reason I found the case of the morbidly obsese woman deeply moving while being most unsettled by the cases of the elderly neurobiologist and the elderly accountant perhaps because they were the patients most similar to me REVIEW CONT'D as COMMENT #1

doc ↠ Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy ´ Irvin D. Yalom

Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy Ä Δέκα αληθινές ιστορίες ψυχοθεραπείας από την κλινική εμπειρία του Ίρβιν Γιάλομ Δέκα ανθρώπινες σχέσεις δέκα θεραπευτικές περιπέτειες Σ' αυτή τη σπάνια περιγραφή του αφοσιωμένου θεραπευτή την ώρα της δουλειάς του ένας δάσκαλος της ψυχιατρικής έρχεται ανοιχτά αντιμέτωπος όχι μόνο με τα δικά του συναισθήματα και σφάλματα αλλά και με την αβεβαιότητα που υπάρχει στην καρδιά της θεραπευτικής σχέσης Ο Γιά? Your therapist is judging you Sorry it sucks I know the idea is that they are objective observers looking out for your best interest rather than the often hypercritical dismissive average human being with a capacity for conversational boredom and bad advice but they're not Especially not Dr Yalom Dr Yalom hates fat people he develops a sexual attraction to one of his patients' multiple personalities and encourages her to incorporate this split self into her overarching self so she'll be a entertaining patient and won't be so pathetic in general he successfully convinces a lady to euthanize her incontinent dog in order to bolster her sex life jerk he sizes his patients up as hopeless human beings rambling about how annoying certain cases were for him with details describing each individual while masking their identities to protect confidentiality in an almost Deconstructing Harry Leslie's not Lucy sort of way He is walking a lawsuit razor's edge and I wouldn't be the least bit surprised if one of these folks showed up at his house with a pistol There's not a chance in hell that I'd go see him after reading this I mean he gets pretty catty pretty oh shut up you whiny little bitch He reaaally lays into that fat lady He calls people names He relays very personal veryvery embarrassing information and then scoffs at it As off putting as this is though it's also one of the things that make the book stick out Honesty One of the best scenes in the tv Hannibal is where Dr Lecter's most annoying patient is relaying a fantasy alternate reality where he saves Michael Jackson from death by being his best friend The look on Hannibal's face and condescending tone of his voice is priceless god you are insufferable blubbering excuse for a human being Cannibal or not shrinkydinks are just people at the end of the day with the same penchant for annoyance as you or I the same neuroses and triggers Just people Your therapist is judging youTo Dr Yalom's credit he is not asserting that his preconceived notions about his past patients were fair or accurate This book is as much about the individual cases he has dealt with as about his growth as a psychiatrist his separating of his own prejudices from the therapeutic process In that sense it is both intriguing and kinda weirdly narcissistic This book seems less for people with a passing interest in psychotherapy and for future head docs who need to really understand that in their chosen field they are as much up against their inherent selves as they are the problems their patients are seeking help facing The cases are mostly what I'd assume to be pretty garden variety but they still hold interest Well except for that last one where it was all about analyzing some dude's dreams because snooze I could fall asleep listening to my loved ones' dreams let alone those of some average stranger It wasn't a waste of time at all but I'm not sure I'd recommend it Mostly because of that thing with the dog doc ↠ Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy ´ Irvin D. Yalom

Irvin D. Yalom ´ Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy eBook

Irvin D. Yalom ´ Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy eBook ? τον καθένα από τους δέκα πρωταγωνιστές των ιστοριών του Οι σαγηνευτικές αυτές ιστορίες προχωρούν πέρα απ' την ψυχοθεραπεία και μιλούν για την ανθρώπινη μοίρα με όλη της τη σπαρακτική παραδοξότητα Και σ' αυτές ο Ίρβιν Γιάλομ επιτυγχάνει ένα πάθος κι ένα χιούμορ αντάξιο του ίδιου του ΤσέχοφΟ Δήμιος του έρωτα ο ίδιος ο θεραπευτής είναι ο ενδέκατος θεραπευόμενος σ' αυτές τις δέκα ψυχοθεραπευτικές ιστορίε? From both my personal and professional experience I had come to believe that the fear of death is always greatest in those who feel that they have not lived their life fully A good working formula is the unlived life or unrealized potential the greater one's death anxietyIn his book Love's Executioner Irvin Yalom a psychotherapist with several decades of experience shares ten stories of individuals he counseled in a professional setting Each of these tales revolves around different presenting problems ranging from a man whose cancer has left him ravenous for sex to a woman who blames herself for her daughter's death years after her passing Yalom ties together all of these uniue clients with overarching themes pertaining to how we must accept and conuer our fear of death how we must assume responsibility for the course of our lives and how we must construct meaning within ourselves in order to thriveWhile some of those concepts might sound cliche how we must construct meaning assume responsibility for the course of our lives accept and conuer our fear of death Yalom presents them in fascinating complex and unpretentious ways He examines his clients with an insightful lens treats them like humans in an understanding and open relationship and uses skilled therapeutic techniues to provoke insight and growth Not all of his stories end on a clean note and their ambiguous resolutions exemplify the complex and bumpy nature of therapy similar to the convoluted uality of humans themselvesYalom's openness stands out as a strong point in this book In his afterword in which he reflects on writing this book at 55 after reading it again at 80 he admits to feeling embarrassed due to some of the content in Love's Executioner Throughout the ten tales he discloses information such as how he had to work through his prejudice against fat people how he urged a woman to put her dog to rest and how he himself would get bored by certain clients His honesty his willingness to scrutinize himself and his commitment to positive self growth show that therapists even experienced ones still remain human We all progress and learn together even in a therapist client relationshipRecommended to those interested in psychology therapy and reading about people A fascinating book that makes me want to read of Yalom's writing including his fiction