READ & DOWNLOAD Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy î PDF eBook or Kindle ePUB

READ & DOWNLOAD Ñ PDF, eBook or Kindle ePUB Û Irvin D. Yalom

Love's Executioner Other Tales of PsychotherapyΔέκα αληθινές ιστορίες ψυχοθεραπείας από την Other Tales MOBI #180 κλινική εμπειρία του Ίρβιν Γιάλομ Δέκα ανθρώπινες σχέσεις δέκα θεραπευτικές περιπέτειες Σ' αυτή τη σπάνια περιγραφή του αφοσιωμένου θεραπευτή την ώρα της δουλειάς του ένας δάσκαλος της ψυχιατρικής έρχεται ανοιχτά αντιμέτωπος όχι μόνο με τα δικά του συναισθήματα και σφάλματα αλλά και με την αβεβαιότητα που υπάρχει στην καρδιά της θεραπευτικής σχέσης Ο Γιάλομ. Psychiatrist Dr Irvin D Yalom is married to a feminist scholar which is highly surprising considering the fact that he regards women in a very sexualized and demeaning way Unless they were attractive women he displayed a worrying degree of contempt towards his patients He seemed to have one derogatory thought after another about them In the story ‘The Fat Lady’ he even admits that his contempt for fat ladies ‘surpassed all cultural norms’ But the fat lady Betty offered him an opportunity to improve his personal skills as a therapist She represented to him the ‘ultimate countertransference challenge’ and for that very reason he offered to be her therapist “I have always been repelled by fat women I find them repulsive their absurd sidewise waddle their absence of body contour — breasts laps buttocks shoulders jawlines cheekbones everything everything I like to see in a woman obscured in an avalanche of flesh And I hate their clothes — the shapeless baggy dresses or worse the stiff elephantine blue jeans How dare they impose that body on the rest of us”“I have always admired perhaps than many men the woman’s body No not just admired I have elevated idealized ecstacized it to a level and a goal that exceeds all reason Do I resent the fat woman for her desecration of my desire for bloating and profaning each lovely feature that I cherish For stripping away my sweet illusion and revealing its base of flesh — flesh on the rampage”Even after finishing this book a few months ago this fat lady case is still on my mind from time to time Reading about these ten psychotherapeutic cases was interesting ; the repeated denigratory comments on his patients however were often painful to read To be honest I wouldn’t want to lie down on his couch510

REVIEW Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

READ & DOWNLOAD Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy î PDF, eBook or Kindle ePUB ☆ [PDF / Epub] ❤ Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy ✅ Irvin D. Yalom – Johns-cycling-diary.co.uk Δέκα αληθινές ιστορίες ψυχοθεραπείαςστρέφει εδώ τον προβολέα τόσο στους ασθενείς όσο και στον εαυτό του Περιγράφει και μελετά τη διαδικασία της εξερεύνησης τη διαδικασία της συμμετοχής μέσα στην ψυχοθεραπεία και για τα δύο μέρη Μοιράζεται μαζί μας Love's Executioner PDF or τις χαρές και τις επιτυχίες του αλλά και ακόμα πιο συναρπαστικό τις αγωνίες του τους περιορισμούς και τις αποτυχίες του στην κοινή του πορεία προς την αναζήτηση της αλήθειας και της ίασης με τον. Executing love rationally Overcoming the fear of death Accepting one's mortalityPsychologists get some interesting tasks in their workdays don't theyThat's when I will be truly dead when I exist in no one's memory cI think my uarry is illusion I war against magic I believe that though illusion often cheers and comforts it ultimately and invariably weakens and constricts the spirit cI do not like to work with patients who are in love Perhaps it is because of envy—I too crave enchantment Perhaps it is because love and psychotherapy are fundamentally incompatible The good therapist fights darkness and seeks illumination while romantic love is sustained by mystery and crumbles upon inspection I hate to be love’s executioner cOne of the great paradoxes of life is that self awareness breeds anxiety cSome people are wish blocked knowing neither what they feel nor what they want Without opinions without impulses without inclinations they become parasites on the desires of others cPeople who feel empty never heal by merging with another incomplete person On the contrary two broken winged birds coupled into one make for clumsy flight No amount of patience will help it fly; and ultimately each must be pried from the other and wounds separately splinted c the fear of death is always greatest in those who feel that they have not lived their life fully A good working formula is the unlived life or unrealized potential the greater one’s death anxiety cЯ был так уверен в своей правоте Боже какое высокомерие А сейчас что за истину я преследую Думаю моя добыча иллюзорна Я борюсь против магии Я верю что хотя иллюзия часто ободряет и успокаивает она в конце концов неизбежно ослабляет и ограничивает человеческий духНо всему свое время Никогда нельзя отнимать ничего у человека если вам нечего предложить ему взамен Остерегайтесь срывать с пациента покров иллюзии если не уверены что он сможет выдержать холод реальности И не изнуряйте себя сражениями с религиозными предрассудками это вам не по зубам Религиозная жажда слишком сильна ее корни слишком глубоки а культурное подкрепление слишком мощноНо я не считаю себя неверующим Моя молитва – это высказывание Сократа «Непознанная жизнь не стоит того чтобы быть прожитой» Но Дэйв не разделял мою веру Поэтому я обуздал свои порывы Дэйв не был способен понять подлинное значение своей привязанности к письмам и сейчас зажатый и ранимый не выдержал бы такого расследования Оно не пр

Irvin D. Yalom Û 6 READ & DOWNLOAD

καθένα από τους δέκα πρωταγωνιστές των ιστοριών του Οι σαγηνευτικές αυτές ιστορίες προχωρούν πέρα απ' την ψυχοθεραπεία και μιλούν για την ανθρώπινη μοίρα με όλη της τη σπαρακτική παραδοξότητα Και σ' αυτές ο Ίρβιν Γιάλομ επιτυγχάνει ένα πάθος κι ένα χιούμορ αντάξιο του ίδιου του ΤσέχοφΟ Δήμιος του έρωτα ο ίδιος ο θεραπευτής είναι ο ενδέκατος θεραπευόμενος σ' αυτές τις δέκα Executioner Other Tales Kindle #216 ψυχοθεραπευτικές ιστορίε?. From both my personal and professional experience I had come to believe that the fear of death is always greatest in those who feel that they have not lived their life fully A good working formula is the unlived life or unrealized potential the greater one's death anxietyIn his book Love's Executioner Irvin Yalom a psychotherapist with several decades of experience shares ten stories of individuals he counseled in a professional setting Each of these tales revolves around different presenting problems ranging from a man whose cancer has left him ravenous for sex to a woman who blames herself for her daughter's death years after her passing Yalom ties together all of these uniue clients with overarching themes pertaining to how we must accept and conuer our fear of death how we must assume responsibility for the course of our lives and how we must construct meaning within ourselves in order to thriveWhile some of those concepts might sound cliche how we must construct meaning assume responsibility for the course of our lives accept and conuer our fear of death Yalom presents them in fascinating complex and unpretentious ways He examines his clients with an insightful lens treats them like humans in an understanding and open relationship and uses skilled therapeutic techniues to provoke insight and growth Not all of his stories end on a clean note and their ambiguous resolutions exemplify the complex and bumpy nature of therapy similar to the convoluted uality of humans themselvesYalom's openness stands out as a strong point in this book In his afterword in which he reflects on writing this book at 55 after reading it again at 80 he admits to feeling embarrassed due to some of the content in Love's Executioner Throughout the ten tales he discloses information such as how he had to work through his prejudice against fat people how he urged a woman to put her dog to rest and how he himself would get bored by certain clients His honesty his willingness to scrutinize himself and his commitment to positive self growth show that therapists even experienced ones still remain human We all progress and learn together even in a therapist client relationshipRecommended to those interested in psychology therapy and reading about people A fascinating book that makes me want to read of Yalom's writing including his fiction