review هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم ´ eBook ePUB or Kindle PDF

Read & Download ´ eBook, ePUB or Kindle PDF Û ماشاءالله آجودانی

Read & Download ´ eBook, ePUB or Kindle PDF Û ماشاءالله آجودانی کور و ناسیونالیسم» نقد و بازخوانی متفاوتی است از بوف کور و دیگر نوشته‌های هدایت در متن تاریخ و فرهنگ عصر تجدّد «ناسیونالیسم» به عنوان یکی از مهم‌ترین مضمون‌های نوشته‌های هدایت، بحث محوری کتاب اس. کتاب، تفسیری است از رمانِ بوف کورِ صادق هدایت تفسیری ناسیونالیستی از رمانی که به عقیده دکتر آجودانی مدرن‌ترین رمان، و شاخص ادبیات داستانی دوران مشروطه محسوب می‌شود نویسنده تلاش می‌کند که نشان بدهد که ضدیت هدایت با اعراب و یهودیان و به طور کلی با فرهنگ و ادیان سامی و ستایش خلل ناپذیرش از ایرانی ساسانی چگونه در رمان نشان داده شده و البته تاکید هم کرده که این نژادگرایی هدایت چه تاثیر مخربی بر برخی از آثارش داشته است برای منی که کلا با هیچکدام از آثار هدایت ارتباط زیادی برقرار نمی‌کنم آموزنده‌ای بود

Summary هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم

review هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم ´ eBook, ePUB or Kindle PDF í [Download] ✤ هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم ➺ ماشاءالله آجودانی – Johns-cycling-diary.co.uk کتاب با سه پیوست «درباره ساختا کتاب با سه پیوست کور و eBook #9734 «درباره ساختار توپ مرواری» «فشرده داستان توپ» و «بخش‌هایی از صد خطابه میرزا آقاخان کرمانی» و در دو فصل با عنوان‌های «تجدّد و ناسیونالیسم» و «جهان نوشته‌ها» و در شش بخ?. کتاب بسیار جالب و خواندنی بود نگاه نویسنده نو و البته مدون بود تحلیل ایشان از داستان بوف کور به خوبی با متن داستان هم خوانی داشت و به طور منصفانه ای به سایر آثار هدایت ارجاع داده شده بود مقدمه ی کتاب نیز فضای بحث را به نیکی آماده کرده بود به نظرم مقداری از کتاب اما به حجم کتاب بدون منظور اضافه می نمود

ماشاءالله آجودانی Û 8 review

هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم? با عنوان‌های «از باغ تا متن ادبی»، «هدایت و ناسیونالیسم»، «جمال‌زاده و هدایت»، «داستان‌ها و نمایشنامه‌ها»، «ساختار بوف کور و ناسیونالیسم» و «در برزخ بوف کور» منتشر شد هدایت، بوف PDF «هدایت، بوف. قلم ماشاالله آجودانی در نقد و تحلیل گیرا و دلچسبه به خصوص مراجعه ی آجودانی به دوره ی نوشته شدن کتاب یا واقعه و تحلیل اون در بستر وقایع و طرز تفکر حاکم بر اون دوره، از نکات زیادی رمز گشایی می کنه برای فهم بهتر بوف کور مطالعه این کتاب رو بسیار توصیه می کنم